CEO

Dr. Sebastian Kubsch

CEO
Dr. Sebastian Kubsch +49 6454 7991 0

Management Team

Dr. Jürgen Schmich

Director Quality Assurance
Dr. Jürgen Schmich

Ruth Emde

Director Finance / HR
 Ruth Emde

Sales Regions

 

 
Director Sales & BAM Americas & Middle East

Jochen Dersch

Director Sales & BAM Americas & Middle East
 Jochen Dersch +49 6454 7991 85

Isabella Sollny

Account Manager Americas & Middle East
 Isabella Sollny +49 6454 7991 34

Louisa Knipp

Sales Coordinator Americas & Middle East
 Louisa Knipp +49 6454 7991 86
 

 
BAM Europe (East) & Africa

Dennis Kasper

BAM Europe (East) & Africa
 Dennis Kasper +49 6454 7991 51

Dieter Engelke

Sales Coordinator Europe (East) & Africa
 Dieter Engelke +49 6454 7991 44
 

 
BAM Europe (West) & D/A/CH

Andreas Busching

BAM Europe (West) & D/A/CH
 Andreas Busching +49 6454 7991 35

Michaela Kroll

Sales Coordinator Europe (West) & D/A/CH
 Michaela Kroll +49 6454 7991 29
 

 
BAM ASPAC

Felix Hinz

BAM ASPAC
+49 6454 7991 96

Louisa Knipp

Account Manager & Sales Coordinator ASPAC
 Louisa Knipp +49 6454 7991 86

Business Development

 

 
Director Business Development

Dr. Bayram Cucu

Director Business Development
Dr. Bayram Cucu +49 6454 7991 22